1. Skriv in NEXT-IPTV som namn.

2. Skriv in ditt Username.

3. Skriv in ditt Password.

5. Skriv in: http://xxxxx.xx:8080 (portal fås vid köp eller om du kontaktar oss)

6. Tryck ”ADD USER”

Nu är du klar!

OBS! Du hittar ditt username och password i din m3u länk och den ser ut såhär:

http://xxxxxx.xx:8080/get.php?username=Hjygh54Kv&password=HJuyL7B4&type=m3u_plus&output=ts
 
Där: Hjygh54Kv är ditt username och HJuyL7B4 är ditt password.